Product Overview
Asserachrom® D-Di
Asserachrom® D-Di - 00947
Asserachrom® Free Protein S
Asserachrom® Free Protein S - 00946
Asserachrom® HPIA
Asserachrom® HPIA - 00615
Asserachrom® IX:Ag
Asserachrom® IX:Ag - 00943
Asserachrom® PF4
Asserachrom® PF4 - 00951
Asserachrom® Protein C
Asserachrom® Protein C - 00944
Asserachrom® ß-TG
Asserachrom® ß-TG - 00950
Asserachrom® Total Protein S
Asserachrom® Total Protein S - 00945
Asserachrom® tPA
Asserachrom® tPA - 00948
Asserachrom® VWF:Ag
Asserachrom® VWF:Ag - 00942
Asserachrom® Washing Solution
Asserachrom® Washing Solution - 00555
Coag.One server license
Coag.One server license - V7
Coag.One server license
Coag.One server license - V8
D-Di Test®
D-Di Test® - 00454
F.S. Test
F.S. Test - 00857
F.S. Test Unit
F.S. Test Unit - 00887
FDP Plasma
FDP Plasma - 00540
FDP Plasma (Buffer)
FDP Plasma (Buffer) - 00551
FDP Plasma (Latex)
FDP Plasma (Latex) - 00541
Liatest® AT III
Liatest® AT III - 00568
Liatest® Protein S
Liatest® Protein S - 00570
Pool Norm
Pool Norm - 01139
PTT-LA
PTT-LA - 00599
PTT-LA
PTT-LA - 00599US
ST art®
ST art® - 58230
STA Compact Max®
STA Compact Max® - 58990
STA Compact Max® (with cap piercing option)
STA Compact Max® (with cap piercing option) - 58989
STA R Max®
STA R Max® - 59013
STA R Max®
STA R Max® - 59026
STA R Max® (with cap piercing option)
STA R Max® (with cap piercing option) - 59010
STA R Max® (with cap piercing option)
STA R Max® (with cap piercing option) - 59027
STA Satellite®
STA Satellite® - 58104
STA® - C.K. Prest® 5
STA® - C.K. Prest® 5 - 00597
STA® - CaCl2 0.025 M
STA® - CaCl2 0.025 M - 00367
STA® - Cephascreen® 10
STA® - Cephascreen® 10 - 00310
STA® - Cephascreen® 4
STA® - Cephascreen® 4 - 00308
STA® - Cleaner Solution
STA® - Cleaner Solution - 00973
STA® - Coag Control (N + ABN) PLUS
STA® - Coag Control (N + ABN) PLUS - 00677
STA® - Coag Control N + ABN
STA® - Coag Control N + ABN - 00676
STA® - Control LA 1 + 2
STA® - Control LA 1 + 2 - 00201
STA® - Deficient II
STA® - Deficient II - 00745
STA® - Deficient IX
STA® - Deficient IX - 00724
STA® - Deficient V
STA® - Deficient V - 00744
STA® - Deficient VII
STA® - Deficient VII - 00743
STA® - Deficient VIII
STA® - Deficient VIII - 00725
STA® - Deficient X
STA® - Deficient X - 00738
STA® - Deficient XI
STA® - Deficient XI - 00723
STA® - Deficient XII
STA® - Deficient XII - 00722
STA® - Desorb U
STA® - Desorb U - 00975
STA® - Fibrinogen 5
STA® - Fibrinogen 5 - 00674
STA® - HBPM/LMWH Control
STA® - HBPM/LMWH Control - 00682
STA® - Hepanorm® H
STA® - Hepanorm® H - 00684
STA® - Hepanorm® HBPM/LMWH
STA® - Hepanorm® HBPM/LMWH - 00681
STA® - Heparin Control
STA® - Heparin Control - 00683
STA® - Liatest® Control N + P
STA® - Liatest® Control N + P - 00526
STA® - Liatest® D-Di
STA® - Liatest® D-Di - 00515
STA® - Liatest® Free Protein S 6
STA® - Liatest® Free Protein S 6 - 00516
STA® - Liatest® VWF:Ag
STA® - Liatest® VWF:Ag - 00518
STA® - Liquid Anti-Xa 4
STA® - Liquid Anti-Xa 4 - 00311US
STA® - Liquid Anti-Xa 8
STA® - Liquid Anti-Xa 8 - 00322US
STA® - Multi Hep Calibrator
STA® - Multi Hep Calibrator - 00348
STA® - Néoplastine® CI 10
STA® - Néoplastine® CI 10 - 00666
STA® - Néoplastine® CI 5
STA® - Néoplastine® CI 5 - 00605
STA® - Néoplastine® CI Plus 10
STA® - Néoplastine® CI Plus 10 - 00667
STA® - Néoplastine® CI Plus 5
STA® - Néoplastine® CI Plus 5 - 00606
STA® - Owren-Koller
STA® - Owren-Koller - 00360
STA® - PTT A 5
STA® - PTT A 5 - 00595
STA® - Quality HBPM/LMWH
STA® - Quality HBPM/LMWH - 00686
STA® - Quality HNF/UFH
STA® - Quality HNF/UFH - 00381
STA® - Reptilase®
STA® - Reptilase® - 00614
STA® - Stachrom® Antiplasmin
STA® - Stachrom® Antiplasmin - 00659
STA® - Stachrom® AT III 3
STA® - Stachrom® AT III 3 - 00596
STA® - Stachrom® Plasminogen
STA® - Stachrom® Plasminogen - 00658
STA® - Stachrom® Protein C
STA® - Stachrom® Protein C - 00671
STA® - Staclot® dRVV Confirm
STA® - Staclot® dRVV Confirm - 00334
STA® - Staclot® dRVV Screen 2
STA® - Staclot® dRVV Screen 2 - 00339
STA® - Staclot® dRVV Screen 5
STA® - Staclot® dRVV Screen 5 - 00333
STA® - Staclot® Protein C 1
STA® - Staclot® Protein C 1 - 00747
STA® - Staclot® Protein C 3
STA® - Staclot® Protein C 3 - 00737
STA® - Staclot® Protein S
STA® - Staclot® Protein S - 00746
STA® - System Control N + P
STA® - System Control N + P - 00678
STA® - Thrombin 10
STA® - Thrombin 10 - 00669
STA® - Thrombin 2
STA® - Thrombin 2 - 00611
STA® - Unicalibrator
STA® - Unicalibrator - 00675
STA® - VWF:Ag Calibrator
STA® - VWF:Ag Calibrator - 00520
Stachrom® Heparin
Stachrom® Heparin - 00906
Staclot® LA
Staclot® LA - 00600
Staclot® LA 20
Staclot® LA 20 - 00594
STA-R Evolution® Expert Series
STA-R Evolution® Expert Series - 58978
STA-R Evolution® Expert Series (with cap piercing option)
STA-R Evolution® Expert Series (with cap piercing option) - 58979
GMDN ®. © GMDN Agency 2005-2024.