Product Overview
CARESCAPE
CARESCAPE - D19KT VER01
CARESCAPE
CARESCAPE - Monitor B450
CARESCAPE
CARESCAPE - Monitor B450-LI
CARESCAPE
CARESCAPE - Monitor B650
CARESCAPE
CARESCAPE - Monitor B650-LI
CARESCAPE
CARESCAPE - Monitor B850 CPU-C1
CARESCAPE
CARESCAPE - Monitor B850-LI
CARESCAPE B450 MBA313
CARESCAPE B450 - MBA313
CARESCAPE B450 MBA323 (ATO MODEL)
CARESCAPE B450 - MBA323
CARESCAPE B650 MBB313 (ATO MODEL)
CARESCAPE B650 - MBB313
CARESCAPE B650 MBB323 (ATO MODEL)
CARESCAPE B650 - MBB323
CARESCAPE B850 MBC313 (ATO MODEL)
CARESCAPE B850 - MBC313
CARESCAPE B850 MBC323 (ATO MODEL)
CARESCAPE B850 - MBC323
CARESCAPE CANVAS 1000
CARESCAPE Canvas 1000 - 5876727
CARESCAPE Canvas D19
CARESCAPE Canvas D19 - 5897061
CARESCAPE Canvas Smart Display
CARESCAPE Canvas Smart Display - 5897060
CARESCAPE RAD
CARESCAPE RAD - MBRA001
E-EEGX MJD101, E-EEGX MODULE ASSEMBLY USA
E-EEGX - MJD101
E-musb MJU101, MODULE ASSEMBLY
E-musb - MJU101
Entropy
Entropy - EasyFit sensor, M1174413
Entropy
Entropy - Entropy Cable, M1050784
Entropy
Entropy - GE Entropy sensor, M1038681
Mobile Care
Mobile Care - Web Viewer
N/A
N/A - DIN Converter, 12-lead Kit
N/A
N/A - DIN Converter, 3-lead
N/A
N/A - DIN Converter, 5-lead
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 3-lead, grabber, AHA, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 3-lead, grabber, AHA, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 3-lead, grabber, IEC, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 3-lead, grabber, IEC, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 3-lead, snap, AHA, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 3-lead, snap, AHA, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 3-lead, snap, IEC, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 3-lead, snap, IEC, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG LEADWIRE SET, 5-LD, GRABBER, AHA, 74 CM/ 29 IN
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead C2-6, grabber, IEC, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead C2-6, grabber, IEC, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead C2-6, snap, IEC, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead C2-6, snap, IEC, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead V2-6, grabber, AHA, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead V2-6, grabber, AHA, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead V2-6, snap, AHA, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead V2-6, snap, AHA, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grabber, AHA, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grabber, AHA, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grabber, IEC, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grabber, IEC, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grabber, IEC, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, grabber, AHA, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, grabber, AHA, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, grabber, AHA, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, grabber, IEC, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, grabber, IEC, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, grabber, IEC, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, snap, AHA, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, snap, AHA, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, snap, AHA, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, snap, IEC, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, snap, IEC, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, grouped, snap, IEC, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, snap, AHA, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, snap, AHA, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, snap, AHA, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, snap, IEC, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 5-lead, snap, IEC, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 6-lead, grouped, grabber, AHA, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 6-lead, grouped, grabber, AHA, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 6-lead, grouped, grabber, AHA, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 6-lead, grouped, grabber, IEC, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 6-lead, grouped, grabber, IEC, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 6-lead, grouped, grabber, IEC, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 6-lead, grouped, snap, AHA, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 6-lead, grouped, snap, AHA, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 6-lead, grouped, snap, AHA, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 6-lead, grouped, snap, IEC, 130 cm/ 51 in
N/A
N/A - ECG Leadwire set, 6-lead, grouped, snap, IEC, 74 cm/ 29 in
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 12-LEAD, AHA, 1.2 M/4 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 12-LEAD, AHA, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 12-LEAD, IEC, 1.2 M/4 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 12-LEAD, IEC, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD W/ESU FILTER, AHA, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD W/ESU FILTER, IEC, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, AHA, 1.2 M/4 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, AHA, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, AHA, 6 M/20 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, IEC, 1.2 M/4 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, IEC, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, IEC, 6 M/20 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 3-LD W/ INTEGRATED GRABBER LEAD WIRE, AHA, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 3-LD W/ INTEGRATED GRABBER LEAD WIRE, IEC, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 6-LEAD, AHA, 1.2 M/4 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 6-LEAD, AHA, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 6-LEAD, IEC, 1.2 M/4 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, 6-LEAD, IEC, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, NEONATAL DIN 3-LEAD, AHA, 1.2 M/4 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, NEONATAL DIN 3-LEAD, AHA, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, NEONATAL DIN 3-LEAD, IEC, 1.2 M/4 FT
N/A
N/A - ECG TRUNK CABLE, NEONATAL DIN 3-LEAD, IEC, 3.6 M/12 FT
N/A
N/A - M1043105
N/A
N/A - M1049197
N/A
N/A - M1051023
N/A
N/A - M1051025
NA
NA - 2040427-001
NA
NA - 2040427-002
NA
NA - 2040427-003
NA
NA - 2040427-004
NA
NA - 2069156-001
NA
NA - Calibration Gas Regulator, 755534-HEL
NA
NA - Calibration Gas Regulator, M1006864
NA
NA - Calibration Gas, 755571-HEL
NA
NA - Calibration Gas, 755580
NA
NA - Calibration Gas, 755587
NA
NA - Cardiac Output Cable, 2.4 m/8 ft.
NA
NA - Cardiac Output Cable, 3.6 m/12 ft.
NA
NA - D-fend Water Trap, 881319-HEL
NA
NA - D-fend Water Trap, 876446-HEL
NA
NA - D-lite Sensor, Disposable, Yellow
NA
NA - D-lite Spirometry Kit, 3m/10ft
NA
NA - Ear tips for earphone, 8001233
NA
NA - E-BIS-01
NA
NA - ECG Leadwire set, telemetry, 3-lead, grabber, AHA, 27 in
NA
NA - ECG Leadwire set, telemetry, 3-lead, snap, AHA, 27 in
NA
NA - ECG Leadwire set, telemetry, 5-lead, grabber, AHA, 27 in
NA
NA - ECG Leadwire set, telemetry, 5-lead, snap, AHA, 27 in
NA
NA - ECG Leadwire set, telemetry, 6-lead, grabber, AHA, 27 in
NA
NA - ECG Leadwire set, telemetry, 6-lead, snap, AHA, 27 in
NA
NA - E-COP-01
NA
NA - E-COPSv-01
NA
NA - E-EEG-00
NA
NA - E-ENTROPY-01
NA
NA - E-MASIMO-00
NA
NA - E-miniC-00
NA
NA - E-NMT-01
NA
NA - E-NSATX-00
NA
NA - E-PiCCO-00
NA
NA - E-PP-00
NA
NA - E-PSMP-01
NA
NA - E-PT-00
NA
NA - Frame F5-01
NA
NA - Frame F7-01
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Argon, Dual, 1.2 m/4 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Argon, Dual, 3.6 m/12 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Argon, Single, 1.2 m/4 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Argon, Single, 3.6 m/12 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Dual Adapter Cable, 30 cm/1 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Edwards LS TruWave, Dual, 1.2 m/4 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Edwards LS TruWave, Dual, 3.6 m/12 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Edwards LS TruWave, Single, 1.2 m/4 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Edwards LS TruWave, Single, 3.6 m/12 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, ICU Medical Transpac-IV, Dual, 1.2 m/4 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, ICU Medical Transpac-IV, Dual, 3.6 m/12 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, ICU Medical Transpac-IV, Single, 1.2 m/4 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, ICU Medical Transpac-IV, Single, 3.6 m/12 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Utah/Biotrans, Dual 3.6 m/12 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Utah/Biotrans, Dual, 1.2 m/4 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Utah/Biotrans, Single, 1.2 m/4 ft.
NA
NA - Invasive Blood Pressure Cable, Utah/Biotrans, Single, 3.6 m/12 ft.
NA
NA - Mini D-fend Water Trap, 8002174
NA
NA - N-CAiO-00
NA
NA - N-EEG-01
NA
NA - NMT Electrodes, Solid Gel, Ag-AgCl
NA
NA - NMT ElectroSensor 0.3m/1ft, 888416
NA
NA - NMT MechanoSensor, 888418
NA
NA - NMT Pediatric MechanoSensor, 897439
NA
NA - NMT Regional Block Adapter, 888417
NA
NA - NMT Sensor Cable 3.3m/11ft, 888414
NA
NA - OXIMAX, 1.2M ,2021406-002
NA
NA - OXIMAX, 3M ,2021406-002
NA
NA - OXIMAX, COROMETRICS 3M , 2025350-001
NA
NA - OXISMART, 3M ,2006644-001
NA
NA - OXY-HB
NA
NA - OXY-RT
NA
NA - OXY-RTB
NA
NA - OXY-RTW
NA
NA - OXY-RWL
NA
NA - OXY-RWM
NA
NA - OXY-RWS
NA
NA - OXY-SND
NA
NA - PiCCO Continuous Cardiac Output Cable
NA
NA - PiCCO Injectate Sensor Cable
NA
NA - Pre-conf. EEG Lead Set 1 Basic, 898050
NA
NA - Pre-conf. EEG Lead Set 2 General, 898051
NA
NA - Pre-conf. EEG Lead Set 3, AEP, 898052
NA
NA - Temperature Cable, 400 Series Probes, Single, 0.5 m/1.7 ft.
NA
NA - Temperature Cable, 400 Series for Disposable Probes, Single, 3.6 m/12 ft
NA
NA - Temperature Cable, 400 Series Probes, Dual, 0.5 m/1.7 ft.
NA
NA - USB Remote Control
D-FEND PRO WATER TRAP, M1182629
NA - D-fend Pro Water Trap, M1182629
D-FEND PRO+ WATER TRAP, M1200227
NA - D-fend Pro Water Trap, M1200227
D-LITE SENSOR, REUSABLE, ADULT
NA - D-lite sensor, reusable, Adult
D-LITE+ SENSOR, DISPOSABLE, ADULT
NA - D-lite sensor, disposable, Adult
D-LITE+ SPIROMETRY KIT 2 M/7 FT, 8004381
NA - D-lite Spirometry Kit 2m 7ft, 8004381
D-LITE+ SPIROMETRY KIT 3M/10FT, 8004382
NA - D-Lite Spirometry Kit 3m/10ft, 8004382
D-LITE++ PATIENT SPIROMETRY SET, 2M/7FT, 1 PCS
NA - D-LITE PATIENT SPIROMETRY SET 2104297-00
E-SCAIO-00, MODULE ASSEMBLY
NA - E-sCAiO-00
E-SCAIOE-00, MODULE ASSEMBLY
NA - E-sCAiOE-00
E-SCAIOV-00, MODULE ASSEMBLY
NA - E-sCAiOV-00
E-SCAIOVE-00, MODULE ASSEMBLY
NA - E-sCAiOVE-00
E-SCAIOVX-00, MODULE ASSEMBLY
NA - E-sCAiOVX-00
E-SCO-00, MODULE ASSEMBLY
NA - E-sCO-00
E-SCOV-00, MODULE ASSEMBLY
NA - E-sCOV-00
E-SCOVX-00, MODULE ASSEMBLY
NA - E-sCOVX-00
F2 FRAME BASIC UNIT HLA
NA - F2-01
Gas exhaust line, white conical and Colder, disposable, 0.18 m/7 in
NA - 5514183 Gas exhaust line, white conical
Gas exhaust line, white conical and Colder, disposable, 1 m/3.3 ft
NA - 5514182 Gas exhaust line, white conical
Gas exhaust line, white conical, disposable, 2 m/6.6 ft
NA - 5514184 Gas exhaust line, white conical,
GAS SAMPLING LINE, DISPOSABLE, PVC/PE, 2M/7FT, 1 PCS
NA - 2097307-001
GAS SAMPLING LINE, DISPOSABLE, PVC/PE, 3M/10FT, 1 PCS
NA - 2097307-002
GAS SAMPLING LINE, DISPOSABLE, PVC/PE, 6M/20FT, 1 PCS
NA - 2097307-003
PEDI-LITE SENSOR, REUSABLE, PEDIATRIC
NA - Pedi-lite sensor, reusable, Pediatric
PEDI-LITE+ SENSOR, DISPOSABLE, PEDIATRIC
NA - Pedi-lite sensor, disposable, Pediatric
PEDI-LITE+ SPIROMETRY KIT 2M/7FT, 8002718
NA - Pedi-lite Spirometry Kit 2m, 8002718
PEDI-LITE+ SPIROMETRY KIT 3M/10FT, M1032634
NA - Pedi-Lite Spirometry Kit 3m, M1032634
SPIROMETRY TUBE, DISPOSABLE, 2M/7FT
NA - Spirometry Tube, disposable, 2m/7ft
SPIROMETRY TUBE, DISPOSABLE, 3M/10FT
NA - Spirometry Tube, disposable, 3m/10ft
SPIROMETRY TUBE, DISPOSABLE, 6M/20FT
NA - Spirometry Tube, disposable, 6m/20ft
N-EEGX MJS101, N-EEGX HEADBOX ASSEMBLY USA
N-EEGX - MJS101
OxyTip SpO2
OxyTip SpO2 - OXY-FMR-00
OxyTip SpO2
OxyTip SpO2 - OXY-WMR-00
Portrait AAB01 SpO2 attachment accessory band, PKG of 30 PCS
PORTRAIT AAB01 - AAB01
CHARGER, AMBULATORY CHARGER FINAL DEVICE ASSEMBLY
PORTRAIT BCH01 - BCH01
HUB, AMBULATORY HUB DEVICE ASSEMBLY
PORTRAIT HUB01 - HUB01
Portrait MMP01 Mobile Patient Monitor Pouch, PKG of 30 PCS
PORTRAIT MMP01 - MMP01
PORTRAIT RR P-RR FINAL DEVICE ASSEMBLY
PORTRAIT RR P-RR01 - P-RR01
BODY-WORN RESP ELECTRODE PATCH
PORTRAIT RRP01 - RRP01
SENSOR BATTERY DEVICE ASSEMBLY
PORTRAIT SBT01 - SBT01
PORTRAIT SpO2 P-SA FINAL DEVICE ASSEMBLY
PORTRAIT SpO2 P-SA01 - P-SA01
PORTRAIT SpO2 P-SE FINAL DEVICE ASSEMBLY
PORTRAIT SpO2 P-SE01 - P-SE01
PORTRAIT SpO2 P-SP FINAL DEVICE ASSEMBLY
PORTRAIT SpO2 P-SP01 - P-SP01
PORTRAIT SpO2 P-W FINAL DEVICE ASSEMBLY
PORTRAIT SpO2 P-W01 - P-W01
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-AAW
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-AF
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-AP
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-E2-GE
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-E4-GE
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-E4-H
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-E4-N
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-E-D
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-F1-H
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-F2-GE
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-F4-GE
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-F4-MC
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-F4-N
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-F-D
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-G3
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-H3
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-M3
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-N3
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-PAW
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-SA4-GE
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-SA-D
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-SE-3
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-SP3-GE
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-SP-D
TruSignal SpO2
TruSignal SpO2 - TS-W-D